Webbutik

MENY

Erfarenheter av geotekniskt arbete med riskreducerande åtgärder

Dokumentbeteckning: 2018:171

En del av geoteknikerns arbetsuppgifter innefattar rådgivning och åtgärdsförslag för att förhindra ras och skred eller om ras eller skred har inträffat, medverka i återställandet av den drabbade vägen. Uppkomna skador på vägbanan kan ha olika geotekniska orsaker, vilka kräver olika åtgärder. Denna skrift syftar till att vara ett hjälpmedel och ett stöd för geoteknikern vid dessa arbeten, samt att vara en vägledning för driftpersonal när geotekniker bör kontaktas.

Författare: Björn Hedberg
Artikelnr: TVD-23482