Webbutik

MENY

Erfarenheter av arbetet med cykelparkeringar vid Uppsala resecentrum

Dokumentbeteckning: 2010:089

Projektet Uppsala resecentrum innebär en ombyggnad av Uppsala centralstation och dess omgivning. Målet med projektet är att åstadkomma en mer funktionell och tidsenlig utformning som underlättar bytet mellan olika färdmedel vid denna viktiga knutpunkt.

Artikelnr: TV16778