Webbutik

MENY

Erfarenhet från spårupprustning inom spåravsnitt med oroligt spårläge, Flo Mosse

Dokumentbeteckning: 2016:056

Under oktober – november 2015 har spårbyte utförts inom ett avsnitt av Älvsborgsbanan, ca km 36+500 – 40+900. Spåret ligger här delvis i skärning och delvis på bank med upp till ca 1,5 á 2 m höjd. Spåret har på denna sträcka uppvisat låg standard, något som bedömts bero på förekomst av finkorniga och delvis organiska material i bank och undergrund (”Flo mosse”). Befintligt bankmaterial har dessutom visat sig ställa till med problem under arbetets utförande vilket beskriv i rapporten.
Artikelnr: NP-TV2188