Webbutik

MENY

Enkät om miljömässig kompensation i samband med byggen av statliga vägar

Dokumentbeteckning: 2005:79

Denna rapport är en redovisning av den enkät om miljömässig kompensation som Vägverket Region Skåne (VSK) skickade ut till Skånska kommuner, naturföreningar och myndigheter/institutioner i maj 2005. Syftet var att få reda på dessa aktörers inställning till miljömässing kompensation.

Artikelnr: TV12027