Webbutik

MENY

Energieffektivisering styrkort 2013

Dokumentbeteckning: 2014:083

Energieffektivisering är ett av Trafikverkets högst prioriterade områden.Under flera år har verksamhetsområde Investering arbetat aktivt med frågan och sedan 2011 finns energieffektivisering med i distriktens och Nationella projekts styrkort.
Riksdag och Regering ställer genom Näringsdepartementet krav på att Trafikverket ska redovisa hur arbetet med minskade klimatgasutsläpp och minskad energianvändning fortlöper. Dessa krav har sedan formulerats som styrkortsmål för distrikten och Nationella projekt.

Sedan 2013 är det alla investeringsprojekt som öppnas för trafik innevarande kalenderår som ska redovisa. Projekten beräknar och redovisar energibesparingar och minskade CO2-utsläpp till respektive distrikts controller som sammanställer siffrorna till styrkortet.

Den här sammanfattande rapporten ger en överblick över det energieffektiviseringsarbete som rapporterats av investeringsprojekten 2013, samtidigt som den fångar upp och sprider kunskap om hur Invetseringsprojekten kan utföras än energieffektivare och med lägre koldioxidutsläpp.
Artikelnr: TV000230