Webbutik

MENY

Energieffektivisering styrkort 2012 - sammanfattande rapport

Dokumentbeteckning: 2013:096

Energieffektivisering är ett av Trafikverkets högst prioriterade områden. Under flera år har verksamhetsområde Investering arbetat aktivt med frågan och sedan 2011 finns energieffektivisering med i distriktens och Nationella projekts styrkort.

Syftet med arbetet är att hitta energieffektiviseringsåtgärder i Investeringsprojekt som kan beräknas och spridas inom verksamhetsområdet, både internt till projektledning med flera, men även externt till bland andra projekterande konsulter och entreprenörer. Det är viktigt att Trafikverket tydligt uppmuntrar sina leverantörer till att lämna förslag på energieffektivare metoder att anlägga väg och järnväg i Sverige.

Artikelnr: TV17573