Webbutik

MENY

Energieffektivisering i investeringsprocessen, verksamhetsområde Investering

Dokumentbeteckning: 2013:139

Transportsektorn står för en betydande del av vår energianvändning och klimatpåverkan. Detta beror på att transporter redan är ett stort område och att transportsektorn dessutom är den del av samhället som växer snabbast. Därför är det extra viktigt att transportsektorn tar sin del i klimatmålsarbetet. Det förutsätter att vi på Investering tar vår del av ansvaret genom att göra en kraftfull satsning inom vårt område, en energieffektiv infrastrukturhållning. Trafikverket och våra samarbetspartners är viktiga aktörer för att åstadkomma detta.

Artikelnr: TV17641