Webbutik

MENY

Energieffektivisering CO2e styrkort 2014

Dokumentbeteckning 2015:079

Verksamhetsområde Investering har under flera år arbetat med minskade klimatgasutsläpp i projekten. Engångsbesparingar beräknas och vi blir mer varse om vilka åtgärder som är viktiga att genomföra. Att arbeta för att minska infrastrukturhållningens klimatpåverkan är inte bara lönsamt för vår framtida utveckling, ofta är det även förknippat med ekonomiska besparingar i projekten.
Även arbetsmiljö och teknikutveckling är områden som tjänar på ett ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper i våra investeringsprojekt.
Artikelnr: TV000229