Webbutik

MENY

En samordnad planering av städer och transportsystem? - Slutrapport från utvärderingen av den goda stadens första etapp

Dokumentbeteckning: 2008:52

Vägverket, Banverket och Boverket arbetar tillsammans med kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges kommuner och Landsting med 'Den goda staden' - ett stadsutvecklingsprojekt.

Artikelnr: TV15927