Webbutik

MENY

En punktligare tågtrafik - sammanställning av Trafikverkets åtgärder 2017–2019

Dokumentbeteckning: 2020:179

1879 infördes gemensam tid på Sveriges järnvägsstationer. Tid har med andra ord varit en viktig del av järnvägens identitet i över 140 år. Det är därför inte konstigt att punktlighet och att hålla utsatt tid är en av branschens stora frågor. I och med att allt fler väljer att resa med tåg får brister i punktligheten allt större betydelse i människors vardagspussel. Tillsammans med andra aspekter som till exempel turtäthet, miljövänlighet, kapacitet och prisvärdhet utgör punktligheten en viktig parameter i valet av transportmedel för medborgare och näringsliv.
Artikelnr: TVD-66277

Punktlighet är ett kvalitetsmått där utfallet visar hur bra alla delar i processen fungerar – från planering av tidtabeller till daglig trafikledning, från förebyggande underhåll på spåren till akut röjning och evakuering, från att förebygga obehöriga i spår till att bygga ut ny kapacitet. Trafikverket arbetar därför systematiskt och tillsammans med järnvägsbranschen för att förbättra punktligheten. Järnvägsbranschen har gemensamt satt målet om 95 procents punktlighet för persontrafiken. Ett tåg får vara högst 5 minuter efter tidtabell till slutdestinationen för att räknas som punktligt. De senaste tio åren har punktligheten förpersontåg legat runt 90 procent. Under 2019 skedde ett lyft och punktligheten nådde för första gången över 91 procent, samtidigt som det för första gången framfördes mer än en miljon persontåg.