Webbutik

MENY

En ny generation järnväg, Projekt Teknik & Utformning, Kravspecifikation – Inläckning med hänsyn till tunnlarnas funktion och säkerhet

Dokumentbeteckning: 2019:197

Föreliggande dokument omfattar frågan om vatteninläckage till tunnlar i projekt som ingår i programmet en ”Ny generation järnväg”, NGJ (”höghastighetsprojektet”). Dokumentet redogör för krav som funnits vara i behov av omformulering och/eller avsteg i relation till krav som anges i TDOK, ”Krav Tunnelbyggande”, TDOK 2016:0231. De krav som på detta sätt ersätts anges i avsnitt C.1.4.1 ”Tunnelns funktion och säkerhet”, avsnitt C.1.4 ”Utformning med hänsyn till skydd mot inläckning av vatten”. Såväl föreliggande dokument som de nya kraven har tagits fram i Delprojekt Tunnel, ingående i Projekt Teknik & Utformning, inom ramen för arbetet med ”Teknisk Systemstandard ”Ny generation järnväg” (TSS). Nämnt dokument är ett Trafikverksdokument som, tillsammans med befintligt regelverk (TDOK), innehåller Trafikverkets tekniska krav för planering, projektering, byggande, drift och underhåll för höghastighetssystemet på sträckorna Stockholm – Göteborg/Malmö.

Ersätter publikation 2018:228.
Artikelnr: TVD-53546