Webbutik

MENY

En god stadsutveckling – exempel från Uppsala, Norrköping och Jönköping

Dokumentbeteckning: 2010:107

Den Goda Staden är ett samverkansprojekt som pågått i sex år mellan åren 2005 och 2010. Projektet har haft som syfte att utveckla processer där samspelet trafik- och bebyggelseutveckling stått i centrum. Fokus har legat på hur olika intressen, krav och behov hanteras samordnat för att åstadkomma långsiktigt hållbar stadsutveckling. Inom projektet har också intressanta nya lösningar tagits fram och följts upp. Särskilt intresse har ägnats åt att utveckla möjligheter till koordinering mellan nationell, regional och lokal nivå.

Detta är en del av tre slutskrifter.

Artikelnr: TV16777