Webbutik

MENY

En effektiv digital informationshantering

Dokumentbeteckning: 2017:109

 

Föreliggande rapport utgör en sammanställning av det arbete som gjorts av forskare vid
Mittuniversitetet - Arkiv och informationsvetenskap - under åren 2015-2016. Utgångspunkten för arbetet var en förstudie som sammanställdes under 2014.1  Där kunde vi konstatera att utvecklingen av en digital informationshantering skapar möjligheter att inte bara höja kvaliteten på de befintliga tjänster som Trafikverket levererar, utan också generera nya nyttor. Informationen är idag en betydande resurs i nya innovationer, samtidigt som den utgör en strategisk tillgång för styrande och ledande processer. En effektivare informationshantering kan generera högre kapacitet i de tjänster som levereras, då den fysiska infrastrukturen i allt högre grad integreras med och styrs genom IT-system.

 

Författare: Göran Samuelsson, Ann-Sofie Klareld och Erica Hellmer

Artikelnr: TVD-5576