Webbutik

MENY

Emissioner i tunnlar

Dokumentbeteckning: 2004:128

I ATB Tunnel 2004 finns under 5.2.2. en hänvisning till detta dokument, som innehåller dels ett beräkningsprogram samt en handledning för hur programmet ska användas.

Den teoretiska bakgrunden finns beskriven i VTI meddelande 968-2004. Handledningen innehåller dels en översikt samt anvisningar hur tunnelsträckan delas upp i segment. Beräkningen sker i två steg, först görs en kapacitetsanalys med delprogrammet Hastighet-Flödesmodell för tunnlar. I ett andra steg sker själva emissionsberäkningarna.

Artikelnr: TV16491