Webbutik

MENY

Elvägar, elanläggningen - Övervakning och styrning - Krav på funktion - Jämförelse mellan alternativa tekniska systemlösningar

Dokumentbeteckning: 2020:167

I den här rapporten behandlas tekniska system och administrativa funktioner som behövs för övervakning och styrning av elanläggningen för en elväg. Syftet med rapporten är att den ska vara ett underlag för kommande beslut och de tekniska anläggningsstyrande dokumenten, TRVINFRA. I TRVINFRA kommer kraven på funktion och teknisk lösning som ska gälla för byggd anläggning att finnas.
Artikelnr: TVD-65257

Utredningens slutsats är att det behövs ett system som klarar operativ driftövervakning av ett geografiskt stort distributionsnät med ett stort antal anläggningar. Den typen av system och driftövervakning finns på Trafikverket idag för kraftförsörjningen av järnvägstrafiken. Att integrera samma typ av system i systemarkitekturen för väganläggningen bedöms vara den bästa lösningen långsiktigt. I det korta perspektivet – för de fortsatta utvecklade testerna av elväg med ”pilot-/etapp 1-sträcka” – finns alternativet att använda det befintliga systemet. Det skulle bli billigare. Då skulle testen i ”pilot-/etapp 1” fortfarande göras fullt ut av systemet med hänsyn till övervakningen och styrningen av elvägens elanläggning. Avvikelsen från komplett test blir då att systemets integrering i väganläggningens systemarkitektur inte blir testat i ”pilot-/etapp 1”.