Webbutik

MENY

Ekonomi - En underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022−2033 och 2022−2037

Dokumentbeteckning: 2020:185

Denna rapport har tagits fram för att utgöra underlag till Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033/2037. Underlagsrapporten behandlar frågan om tillkommande finansiering utöver den ekonomiska ramen för nationell plan så som trängselskatt och banavgifter, vilket också behandlas kort i huvudrapporten. Därutöver innehåller denna rapport också en redogörelse över respektive åtgärdstyp så som investeringar, vidmakthållande och forskning och innovation ur ett ekonomiskt perspektiv. Denna sistnämnda del återfinns även i huvudrapporten och i berörda underlagsrapporter och syftet med denna redovisning är att ge en ekonomisk överblick.
Artikelnr: TVD-68173