Webbutik

MENY

Ekologisk kompensation – sammanställning från två nationella konferenser

Dokumentbeteckning: 2014:064

Idag sker en ständig utarmning av landskapets värden. Den nedåtgående trenden är ett resultat av att många exploateringsprojekt resulterar i en återstående skada. Kompensation är ett av få verktyg som kan leda till att skadan gottgörs och kan därigenom leda till att denna nedåtgående trend hejdas och vänds.

Artikelnr: TV17658