Webbutik

MENY

Effektsamband för vägtransportsystemet - kartläggning av användning samt behov av kunskap om åtgärder och deras effekter, i tätort

Dokumentbeteckning: 2013:177

Trafikverkets publikation Effektsamband för vägtransportsystemet (kallas även i rapporten EfV) utgör en av grundstenarna i Trafikverkets verksamhet och innehållet ligger till grund i många av de prognos- och analysverktyg som Trafikverket använder. Publikationen är tänkt att användas som ett stöd i arbetet med att prioritera åtgärder som skall leda mot uppsatta mål på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Användningsområdena är många exempelvis används publikationen vid målformulering, åtgärdsplanering, åtgärdsval samt åtgärdsuppföljning. Effektsamband för vägtransportsystemet utgör en grund till problemstudier, förstudier (åtgärdsvals studier) och utredningar.

Artikelnr: TV17643