Webbutik

MENY

Effektsamband för marknadsföringsåtgärder mot bilister

Dokumentbeteckning: 2012:126

Syftet med uppdraget har varit att ta fram ett underlag som klargör vilka effekter, avseende tillgänglighet, miljö och säkerhet, som uppnås när marknadsföringsinsatser genomförs för att ge bilister möjlighet att prova kollektivtrafik.
Underlaget ska sedan användas som underlag till en modell för att beräkna effekterna från marknadsföringsåtgärder av kollektivtrafik.
Artikelnr: TV17255