Webbutik

MENY

Effekter på hastighet och trafiksäkerhet med automatisk trafiksäkerhetskontroll

Dokumentbeteckning: 2009:09

Denna studie är genomförd på uppdrag av Vägverket och syftar till att utvärdera den modernare generationen av automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK), avseende effekter på hastighet och trafiksäkerhet.

Artikelnr: TV16083