Webbutik

MENY

Effekter av EcoDriving på avgasutsläpp och bränsleförbrukning, en förstudie

Dokumentbeteckning: 1999:165

Syftet med förstudien är att studera om EcoDriving har någon negativ inverkan på avgasutsläppen samt att peka på vad som bör förändras i konceptet för att minimera utsläpp och bränsleförbrukning. I förstudien användes en personbil med mätutrustning för körsätt, position (GPS) och ett stort antal motorparametrar vid utbildning av 16 elever i EcoDriving. En för fordonet speciellt utvecklad modell möjliggjorde beräkning av bränsleförbrukning och avgaser. I rapporten redovisas effekterna av EcoDriving på bränsleförbrukning och avgasutsläpp samt en validering av färddatorn Econen.
Artikelnr: TV11173