Webbutik

MENY

eCall och tid till räddning vid trafikolycka – En analys av trafiksäkerhetspotentialen av manuellt och automatiskt larm samt snabbare räddning efter trafikolycka i Sverige

Dokumentbeteckning: 2014:056

Bakgrunden till denna studie har varit att Trafikverket tillsammans med andra aktörer fått i uppdrag av regeringen att göra en konsekvensanalys av ett eventuellt införande av nödlarmssystemet eCall i Sverige, där en samhällsekonomisk beräkning ingår. Denna studie har utgjort ett av underlagen till denna beräkning.

Artikelnr: TV17647