Webbutik

MENY

E18 Hjulsta-Kista. Illustrationer av utformningen.

Dokumentbeteckning: 100294

En samling illustrationer och texter har tagits fram för en intresserad allmänhet som visar hur vägprojektet kommer att se ut när det är klart. Utformningen av vägar, gator, trafikplatser, broar och grönområden har skett i samråd med  Stockholms stad. Projekt E18 Hjulsta–Kista innebär 9 km ny motorväg med sex planskilda trafikplatser och ny lokalgata mellan Hjulsta och Rinkeby som separerar lokal trafik från genomfartstrafik samt förbättrade gång- och cykelvägar mellan bostadsområdena och Järvafältet.

Artikelnr: TV16822