Webbutik

MENY

Dubbat eller odubbat - Kunskaper och attityder till vinterdäck i Göteborg, uppföljning av en studie gjord 2006

Dokumentbeteckning: 2008:143

Dubbat eller odubbat? Kunskaper och attityder till vinterdäck i Göteborg.
Vägverket driver sedan ett par år tillbaka ett långsiktigt informationsarbete i syfte att öka kunskapen om vinterdäckens påverkan på stadsluften. År 2006 gjorde Vägverket en förstudie om stockholmarnas och göteborgarnas kunskaper och attityder kopplade till valet av vinterdäck.

I september 2008 återupprepades studien för att identifiera förändringar sedan 2006 och för att inhämta underlag inför kommande års kommunikationsinsatser. Den här rapportens  resultat grundar sig på 1000 enkätsvar från boende i Göteborgsregionen. För motsvarande resultat i Stockholm, se publikation 2008:144.

Artikelnr: TV16031