Webbutik

MENY

Drift, underhålls- och reinvesteringskostnader för väg och järnväg perioden 2026-50

Dokumentbeteckning: 2012:110

Syftet med detta dokument är att dels beskriva tillvägagångssätt för uppskattning och dels redovisa uppskattade kostnader för drift-, underhåll- och reinvesteringar i det befintliga väg- och järnvägssystemet för åren 2026-50.
Artikelnr: TV17220