Webbutik

MENY

Dricksvattenbrunnar - Hantering av mindre vattentäkter utmed vägar

Dokumentbeteckning: 2006:123

I denna publikation beskrivs allmänt yt- och grundvattenföhållanden kring mindre vattentäkter som enskilda brunnar samt påverkansrisken på dessa från vägar. Rekommendationer ges om i vilket skede Vägverket bör ta initiativ och vilka insatser som är lämpliga.
Artikelnr: TV12231