Webbutik

MENY

Dokumentation – Restaurering av restaurangvagn Ro3 3749 och sittvagn Bo5b 4356

Dokumentbeteckning: 2017:228

Under åren 2003-2005 restaurerades en restaurangvagn från 1946 tillverkad för SJ vid Kalmar Verkstad i en första etapp. Även en personvagn från 1951, tillverkad för SJ av Kockums Mekaniska Verkstads AB i Malmö, restaurerades 2005. En andra etapp genomfördes på båda vagnarna 2007. Rapporten beskriver hur vagnarna, som har beteckningarna Ro3 3749 och Bo5b 4356, har restaurerats på Sveriges Järnvägsmuseum.
Artikelnr: TVD-12471