Webbutik

MENY

Dokumentation - restaurering av personvagn Co8d 3137

Dokumentbeteckning: 2016:172

 

Vid Sveriges Järnvägsmuseum finns sedan 1998 en restaureringsverksamhet av lok och vagnar. Målsättningen med restaureringarna är att bevara och underhålla lok och vagnar med kulturhistoriska värden. Restaureringsverksamheten är en forsknings- och utvecklingsverksamhet där det hela tiden uppstår nya frågeställningar om material och metoder som vi söker svar på. Inför ett restaureringsprojekt beslutas vilket tidsskikt som ska bevaras och ibland återställas. Dessutom görs fordonen trafikdugliga.

Under två etapper, 2002-2003 och 2010-2011, restaurerades en personvagn från 1936 tillverkad för SJ vid AB Svenska Maskinverken i Södertälje. Vagnstypen representerar SJ:s personvagnar som de såg ut mellan 1930- och 1980-talen. Rapporten beskriver hur vagnen, som har beteckningen Co8d 3137, har restaurerats.

Artikelnr: NP-3347