Webbutik

MENY

Disaggregering av prognos för godstransporter 2040 till Bansek, EVA, Sampers/Samkalk och TEN tec - Trafikverkets Planprognos 2020

Dokumentbeteckning: 2020:126

I Trafikverkets uppdrag ingår bland annat att tillhandahålla aktuella kalkylunderlag. I samband med det, har en godsprognos för år 2040 tagits fram, för väg-, järnvägs- och sjöfartstransporter. Trafikverkets rapport ”Prognos för godstransporter 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2020”, sammanfattar förutsättningarna för prognosen, samt resultaten.

Denna rapport är en underlagsrapport till Godsprognosrapporten och beskriver den nedbrytning och justering av Samgodsprognosens resultat som genomförts under år 2019/2020 för att ta fram underlag till kalkylverktygen. De verktyg som har försetts med underlag är EVA och Sampers och dess tillhörande kalkylverktyg Samkalk (väg) och Bansek (järnväg). Ett disaggregerat underlag för sjöfart har också tagits fram till EU-kommissionens informationssystem ”TEN tec”, vilken används för uppföljning och revidering av de transeuropeiska transportnätverken.
Artikelnr: TVD-62565