Webbutik

MENY

Disaggregering av prognos för godstransporter 2040 till Bansek, EVA, Sampers/Samkalk och TEN tec – Trafikverkets Basprognos 2018

Dokumentbeteckning: 2018:088

Denna rapport är en beskrivning av hur utdata från Samgodsprognosen använts för att ta fram ett disaggregerat underlag för järnväg, väg och sjöfart till kalkylverktygen Bansek (järnväg), EVA och Sampers/Samkalk (väg), samt även till EU-kommissionens databas TEN tec (sjöfart).
Artikelnr: TVD-22009