Webbutik

MENY

Dimensioneringsmetod för tunnelkonstruktioner – beslutsunderlag och beräkningsmodell för temperaturer i tunnlar med spårbunden persontrafik

Dokumentbeteckning: 2017:179

En uppsjö lagar och regler styr brandskyddet i järnvägstunnlar och det tillgängliga utrymmet att använda sig av ingenjörsmässiga metoder för branddimensionering är begränsat. Den metod som presenteras i denna rapport möjliggör korrelation mellan en dimensionerande brand och brandeffektkurvor som beräknats baserat på standardiserade tid-temperaturkurvor och för tre olika tunnelhöjder, vilka anses vara representativa för de flesta svenska järnvägstunnlar. En enkel grafisk metod har tagits fram i syfte att underlätta valet av en standardiserad tid-temperaturkurva baserat på en dimensionerande brand (brandeffekt i MW som en funktion av tiden). Metoden är tänkt att vara lätt att använda och bygger på en teori som presenteras i en tidigare publicerad SP-rapport

Ersätter publikation 2017:108
Artikelnr: TVW-7836