Webbutik

MENY

Dimensionerande prognoser - vilka prognoser ska användas för dimensionering inom Trafikverket?

Dokumentbeteckning: 2016:099

Detta dokument är ett förtydligande av riktlinjen ”Dimensionerande prognoser – användning av prognoser vid dimensionering av infrastrukturen”, TDOK 2016:0245, och beskriver vilken framtida trafik som skall användas vid dimensionering av infrastrukturanläggningar inom Trafikverket. Utgångspunkten är att Trafikverkets basprognoser ska användas som grund för all ekonomisk och fysisk planering inom Trafikverket. Basprognosernas resultat kan dock ofta vara alltför generella eller redovisade på en alltför grov geografisk nivå där det inte varit möjligt att ta hänsyn till viktiga lokala förutsättningar. Detta dokument beskriver när man skall göra justeringar av basprognoserna och hur de bör göras.
Artikelnr: TV000525


Det finns ett särskilt dokument som hanterar trafikunderlag för bullerberäkningar, "Bullerprognoser, Vilka trafikprognoser ska användas som underlag för bullerberäkningar?”- revidering 2018, Trafikverket 2018:056. För övriga typer av dimensioneringar finns ofta beskrivningar i olika tekniska dokument. Föreliggande dokument ska ses som ett stöd för att ta trafikunderlag för dimensionering enligt de metoder som beskrivs i de tekniska dokumenten.

 

Publikation 2018:056, Bullerprognoser.