Webbutik

MENY

Digitaliseringens möjligheter. PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:156

Denna PM är ett underlag till Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018- 2029. Syftet är att beskriva hur digitaliseringen kan bidra till att utveckla transportsystemet för att nå de transportpolitiska målen och andra viktiga samhällsmål, och ge en bedömning och beskrivning av vad som behöver göras. Dessutom har grova uppskattningar gjorts av vilka kostnader som detta skulle medföra.
Artikelnr: TVD-7457