Webbutik

MENY

Digitaliseringens bidrag till målbild 2030 – tillgänglighet i ett hållbart samhälle

Dokumentbeteckning: 2020:047

Rapporten utgör en del i det kunskapsunderlag för den långsiktiga planeringen som Trafikverket arbetat fram under 2019. Den visar hur digitaliseringen långsiktigt kan bidra till Målbild 2030 - tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Här identifieras också förutsättningsskapande aspekter som är betydelsefulla för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara samt yttre förutsättningar som är viktiga att förhålla sig till. Rapporten avslutas med ett kapitel som beskriver vad Trafikverket behöver göra för att realisera digitaliseringens möjligheter.
Artikelnr: TVD-57287