Webbutik

MENY

DigiNord - Virtual Meetings and Climate Smart Collaboration in the Nordic Countries. Examples of good practice and promotion.

Dokumentbeteckning: 2020:032

Trafikverket har medverkat i regeringsuppdraget ”Nordiska hållbara städer med fokus på klimatsmart mobilitet” 2018-2021 och i Trafikverkets uppdrag ingår DigiNord; ett projekt för utbyte av kunskap om digitala möten och klimatsmart digitalt samarbete inom och mellan de Nordiska länderna. Rapporten bygger på litteraturstudier, (digitala) möten och intervjuer, ett webbinarium och en virtuell workshop, allt genomfört under 2019. Totalt presenteras 22 fallstudier i denna rapport som visar på några av de vanligaste drivkrafterna och hindren för digitala möten, samt lyfter fram viktiga faktorer för att de ska lyckas. I rapporten presenteras lärdomarna från projektet och ett antal rekommen¬dationer.
Artikelnr: TVD-58639

This report presents the findings, analysis and recommendations of DigiNord; a project for the exchange of knowledge on virtual meetings and climate-smart digital collaboration in and between the Nordic countries.