Webbutik

MENY

Dialog om väg 76 förbi Norrtälje – Allmänhetens medverkan i vägplaneringen med fokus på arbetsplaneskedet

Dokumentbeteckning: 2010:042

I Norrtälje har Vägverket1 och Norrtälje kommun gemensamt genomfört en dialog med allmänheten kring frågan om utformning av väg 76 förbi Norrtälje. Det skede i vägpla-neringen som behandlats i dialogen är Vägverkets arbetsplan med MKB och kommunens detaljplan. Ett fyrtiotal Norrtäljebor har deltagit i detta samråd under våren 2005 genom att bilda arbetsgrupper som fört en dialog med Vägverkets och kommunens experter.

Artikelnr: TV16998