Webbutik

MENY

Den sentida utvecklingen av viltolyckorna i Sverige

Dokumentbeteckning: 2007:84

Analys om bakomliggande orsaker till att viltolyckor med älg plötsligt ökade år 2006, efter att ha minskat under flera år i rad. Faktorer som analyserats är bl a snödjup, älgpopulationens storlek och utveckling, förekomsten av varg, stormar m m.
Artikelnr: TV15558