Webbutik

MENY

Den goda staden och Koll framåt - kollektivtrafiken som medel i Den goda staden

Dokumentbeteckning: 2007:126

Rapporten innehåller beskrivningar av kollektivtrafikens roll i stadstrafiken och av existerande samband mellan bebyggelse och kollektivtrafik. Rapporten redovisar också de erfarenheter som gjorts i projektet Den goda staden.

Artikelnr: TV15949