Webbutik

MENY

Den globala utvecklingen av storskalig öppen och integrerad flextrafik

Dokumentbeteckning 2016:074

Flextrafik är en ny sammanfattande benämning på flexibel, mer eller mindre anropsstyrd, kollektivtrafik som bedrivs i form av (1) särskild flextrafik för legitimerade användare med särskilda behov, (2) öppen flextrafik för allmänheten eller som (3)kombinationer därav ‐ integrerad flextrafik. Utveckling av trafikformer och system för flextrafik har varit begränsad sedan 1990‐talet men nu pågår parallellt en oerhörd teknikbaserad utveckling av taxibranschen globalt, inklusive självkörande taxifordon.

 

Författare: Yngve Westerlund

Artikelnr: TV1862