Webbutik

MENY

Delrapport transporter - underlag till färdplan 2050

Dokumentbeteckning: 2012:224

< Naturvårdsverket fick i juli 2011 i uppdrag av regeringen att ge underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Uppdraget skulle genomföras i samråd med Energimyndigheten och Konjunkturinstitutet och efter samråd med ett stort antal myndigheter, däribland Trafikverket. Under hösten 2011 tillfrågades Trafikverket av Naturvårdsverket om att hålla i delprojekt Transporter inom uppdraget.

Trafikverket har genomfört uppdraget parallellt med framtagning av ett klimatscenario till Trafikverkets regeringsuppdrag om att utreda behovet av kapacitet i transportsystemet fram till 2050. Syftet med delrapport Transporter är att det ska kunna utgöra underlag för hur det svenska transportsystemet kan utvecklas så att det bidrar till uppsatta klimatmål inom miljö- och transportpolitiken.

An executive summary in English is included in the report.

 

 

Artikelnr: TV17380