Webbutik

MENY

Delad mobilitet i Norden – utmaningar och möjliga lösningar

Dokumentbeteckning: 2019:096

Delad mobilitet med bil och cykel kan minska biltrafiken, öka tillgängligheten för cykel, och bidra till ett transporteffektivt samhälle.Rapporten Delad mobilitet i Norden – utmaningar och möjliga lösningar är framtagen av Ramboll som en del i Trafikverkets arbete inom regeringsuppdraget Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet och finansieras av Nordiska ministerrådet.
Artikelnr: TVD-51763

The report has a summary in English.