Webbutik

MENY

Definition av undermarksstationer

Dokumentbeteckning: 2014:061
Järnvägar förläggs allt oftare under mark, särskilt i stadsmiljöer. Detta innebär också att stationer ibland förläggs i samma byggnadsverk som andra verksamheter, till exempel enstaka butiker eller i vissa fall större köpcentrum. Det har funnits en osäkerhet om vilken typ av byggnadsverk en undermarksstation är.

Syftet med denna rapport är att definiera vad Trafikverket avser med ”undermarksstation”. Definitionen behövs för att göra det möjligt att komplettera Trafikverkets regelverk för tunnlar och undermarksstationer, så att projektering ska kunna utföras likvärdigt och effektivt.

 

 

Artikelnr: TV17655