Webbutik

MENY

Där trafikanterna trivs - kundupplevd kvalitet i trafikmiljön 

Dokumentbeteckning: 2019:109

I skriften presenteras projektet Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön som handlar om att kvalitetssäkra gestaltningskvalitet i infrastrukturprojekt. Med hjälp av en statistiskt säkerställd metod görs utvärderingar av gestaltningskvaliteten i Trafikverkets Investeringsprojekt. Syftet är att skapa välfungerande, hållbara och vackra miljöer som ger en ökad kundnöjdhet och i rapporten presenteras projektets historia, aktuell status samt utvecklingspotential.
Artikelnr: TVD-45835