Webbutik

MENY

Cykla på banvallar. Utvecklingen av cykelledinfrastuktur och cykelsatsningar i Ulricehamns kommun

Dokumentbeteckning: 2004:169

Rapporten handlar om cykelledsutbyggnad på nedlagda banvallar i Ulricehamns kommun. I rapporten kartläggs den process som lett fram till nuvarande cykelledsnät, viktiga faktorer identifieras och kostnad och nytta av satsningen beskrivs.
Artikelnr: TV11911