Webbutik

MENY

Cykelparkering vid resecentrum

Dokumentbeteckning: 2010:090

Syftet med denna skrift är:
• Att visa hur den fysiska miljön vid resecentrum i Sverige kan förbättras i frågan
om cykelparkering, och därigenom verka för en estetisk tilltalande miljö samt
att fler kan kombinera cykel- och kollektivtrafikresor.
• Att visa hur cykelparkeringar vid resecentrum kan anordnas avseende lokalisering, dimensionering och utformning.

Artikelnr: TV16779