Webbutik

MENY

Cykelledsplan för Skåne 2006-2015

Dokumentbeteckning: 2006:137

Att genomföra ”Cykelledsplan för Skåne” är ett sätt att arbeta för att nå det övergripande målet för cykeltrafiken i Skåne som är att andelen resor med cykel ska öka samt att du som cyklist ska kunna färdas på säkra, attraktiva och lättillgängliga cykelleder. Som ett led i det arbetet strävar vi mot att bygga ca 4 mil cykelväg per år i samfinansiering med Skånes kommuner.
Artikelnr: TV14190