Webbutik

MENY

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2016

Dokumentbeteckning 2017:132

I föreliggande rapport sammanfattas cyklisters hjälmanvändning på 21 orter i Sverige. Fokus för studien ligger på jämförelser mellan åren 2015 och 2016. Även detta år har studien indelats i fyra huvudkategorier av cyklister:
• Barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden
• Barn 6–15 år som cyklar till/från grundskolor
• Vuxna (≥ 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser
• Vuxna (≥ 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk
Statistiken bygger på observationer av totalt 37 450 cyklister.

Artikelnr: TVD-6145