Webbutik

MENY

Cykel- och mopedhjälmsanvändning i Sverige 2018

Dokumentbeteckning; 2019:177

I den här rapporten sammanfattas cyklisters hjälmanvändning i 21 orter i Sverige. Sedan 2012 har även en mindre mätning av mopedisters hjälm­användning genomförts. Fokus för studien ligger på jämförelser mellan åren 2017 och 2018.
Artikelnr: TVD-51302

Mätningarna för cykelhjälm startade år 1988. Studien indelats i fyra  huvudkategorier av cyklister:

• Barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden

• Barn 6 – 15 år som cyklar till/från grundskolor

• Vuxna (≥ 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser

• Vuxna (≥ 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk

Totalt har 36 738 cyklister observerats 2018. Observationerna genomfördes 

under augusti, september och oktober månad.