Webbutik

MENY

Cykel och mopedhjälmsanvändning i Sverige 2019

Dokumentbeteckning: 2020:088

I den här rapporten redovisas den sammanvägda hjälmanvändningen bland cyklister utifrån mätningar i 21 orter i Sverige. Sedan 2012 har även en mindre mätning av mopedisters hjälmanvändning genomförts. Fokus för studien ligger på jämförelser mellan åren 2018 och 2019. Mätningarna för cykelhjälm startade år 1988.
Artikelnr: TVD-59375

Studien indelas i fyra huvudkategorier av cyklister:

• Barn upp till 10 år och vuxna över 65 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden

• Barn 6 – 15 år som cyklar till/från grundskolor

• Vuxna (≥ 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser

• Vuxna (≥ 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk  

Totalt har 42 794 cyklister observerats 2019. Observationerna genomfördes

under augusti, september och oktober månad.