Webbutik

MENY

Cykel – ett underlag till åtgärdsplaneringen för 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:161

Detta PM har tagits fram för att tydliggöra hur cykelfrågor hänger samman och behandlas i planeringen för utveckling av transportsystemet på såväl nationell som regional och kommunal nivå. Syftet är främst att klargöra den nationella planens innehåll och sätta detta i relation till övrig planering och genomförande av åtgärder. Underlaget beskriver också brett olika aspekter av cykling, ger en nulägesbeskrivning och identifierar utmaningar och möjligheter.
Artikelnr: TVD-7445